ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

นายเจริญ ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  และครูสิทธิโชค  ทองคง  ผู้รับผิดชอบงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่1/2563  ซึ่งมอบให้กับนักเรียนจำนวน 5 คน  เมื่อวันที่  3  กันยายน  2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล

โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2563,11:14   อ่าน 175 ครั้ง