ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) “ขับขี่ปลอดภัย ด้วยวิน

วันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย  ด้วยวินัยจราจร โดยมีนายวิรัตน์ ชุมจินดา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนายเจริญ  ขาวสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  เข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ด้วยวินัยจราจร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม

โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2563,11:17   อ่าน 170 ครั้ง