ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 2  ตุลาคม  2563 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ได้เชิญผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนองค์กรศาสนา  ผู้แทนครู และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพล  ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ  เพื่อสรรหาประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระไป
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2563,15:21   อ่าน 52 ครั้ง