ข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันที่ 22  มกราคม  2564  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2563  สวัสดิการออมทรัพย์ครูตำบลลานข่อย  กองทุนเพื่อการศึกษา/ฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยมีนายสุรศักดิ์  สุขทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุน ประจำปี 2563 ตัวแทนกรรมการ ทั้ง 4 โรงเรียน  พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,08:51   อ่าน 65 ครั้ง