ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2564  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  ได้จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผู้ปกครองและนักเรียนมารับทุน  จำนวน  42  ทุน  รวมเป็นเงิน 45,000 บาท โดยมีนายสุรศักดิ์  สุขทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล  เป็นประธานในพิธีมอบทุนและคณะครูร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,15:49   อ่าน 69 ครั้ง