ปฐมวัย

นางสาวปานิดา หวาเอียด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวมรกต เพชรน้อย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2