กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเจนวิทย์ ฉลาด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฑาทิพย์ ทองทะวัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0