กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเจนวิทย์ ฉลาด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวจุฑาทิพย์ ทองทะวัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1