ผู้บริหาร

นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลเรียนทางไกลผ่านDLTV
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/05/2020
ปรับปรุง 08/06/2021
สถิติผู้เข้าชม 38004
Page Views 41959
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
2 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
3 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
5 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
6 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
7 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
8 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
9 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
10 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
11 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
12 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
13 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
14 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
15 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
19 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
21 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
22 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
24 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
26 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
28 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
29 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
30 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
31 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
32 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
34 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
35 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
36 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
37 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
38 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
39 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
41 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
42 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
43 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
44 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
46 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
47 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
48 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
49 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
50 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
52 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
54 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
55 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
56 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
57 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
59 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
60 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
61 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
63 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
64 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
69 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
71 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
75 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
78 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
80 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
81 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
82 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
83 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
84 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
88 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
89 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
90 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
93 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
95 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
96 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
97 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
98 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
99 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
100 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
102 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
103 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
104 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
105 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
106 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
107 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
109 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
110 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
111 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
112 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
113 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
114 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
115 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
116 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
117 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
118 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
119 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
121 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
122 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
123 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
124 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
126 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
127 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
128 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
129 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
130 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
133 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
134 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
137 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
140 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
141 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
142 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
143 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
150 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
151 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
155 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
162 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
164 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
166 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
167 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
168 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
181 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
182 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
183 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
184 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
185 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
187 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
188 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
189 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
190 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
191 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
192 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
193 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
194 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
195 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
196 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
197 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
198 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
199 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
200 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
202 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
203 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
204 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
205 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
208 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
210 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
211 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
212 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
214 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
216 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
217 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
218 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
219 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
220 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
221 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713,074617356
270 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
271 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
272 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
273 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
274 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
275 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -