ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ สุขทอง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพลเรียนทางไกลผ่านDLTV
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/05/2020
ปรับปรุง 14/01/2021
สถิติผู้เข้าชม 23787
Page Views 26186
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
2 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
3 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
4 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
5 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
6 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
7 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
8 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
9 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
10 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
11 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
12 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
13 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
14 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
15 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
19 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
21 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
22 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
23 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
24 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
25 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
26 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
27 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
29 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
30 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
34 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
35 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
36 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
39 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
41 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
42 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
43 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
44 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
45 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
46 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
47 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
48 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
49 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
51 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
52 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
53 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
55 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
56 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
57 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
59 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
60 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
63 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
64 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
69 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
70 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
71 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
75 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
77 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
78 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
81 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
82 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
84 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
94 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
95 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม โคกสัก บางแก้ว
96 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
97 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
98 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
99 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
100 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
101 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
102 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
104 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
105 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
107 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
108 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
109 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
111 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
112 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
114 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
116 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
117 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
118 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
119 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
120 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
123 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
124 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
126 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
127 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
128 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
129 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
130 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
132 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
133 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
134 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
136 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
137 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
139 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
140 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
141 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
142 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
143 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
146 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
147 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
148 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
149 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
150 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
154 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
155 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
162 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
166 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
167 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
168 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
169 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
181 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
182 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
183 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
184 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
185 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
186 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
187 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
188 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
189 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
190 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
191 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
192 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
193 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
194 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
195 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
196 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
197 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
198 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
199 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
202 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
203 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
205 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
208 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
210 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
211 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
212 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
214 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
215 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
216 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
217 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
218 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
219 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
221 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
222 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนวัดควนถบ เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
270 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
271 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
272 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
273 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
274 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
275 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
276 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436